Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABB
Autor:Vužňáková Katarína (100%)
Názov:Slovotvorba v ranej ontogenéze reči [print]
Zdroj:Desať štúdií o detskej reči. Lexika - gramatika - pragmatika [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018
Lokácia:s. 87-153
ISBN:978-80-224-1638-2