Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABB
Autor:Vužňáková Katarína (100%)
Názov:Slovotvorba v ranej ontogenéze dieťaťa [print]
Zdroj:Desať štúdií o detskej reči : lexika - gramatika - pragmatika
Lokácia:Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, (2018), s. 87-153
ISBN:978-80-224-1638-2