Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABB
Autor:Slančová Daniela (60%)
Autor:Liptáková Ľudmila (10%)
Autor:Ondráčková Zuzana (20%)
Autor:Vužňáková Katarína (10%)
Názov:Slovná zásoba v ranom veku [print]
Zdroj:Desať štúdií o detskej reči. Lexika - gramatika - pragmatika [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018
Lokácia:s. 25-86
ISBN:978-80-224-1638-2