Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABB
Autor:Slančová Daniela (60%)
Autor:Liptáková Ľudmila (10%)
Autor:Ondráčková Zuzana (20%)
Autor:Vužňáková Katarína (10%)
Názov:Slovná zásoba v ranom veku [print]
Zdroj:Desať štúdií o detskej reči : lexika - gramatika - pragmatika
Lokácia:Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, (2018), s. 25-86
ISBN:978-80-224-1638-2