Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Slančová Daniela (50%)
Autor:Kapalková Svetlana (50%)
Názov:Gramatický profil slovensky hovoriaceho dieťaťa [print]
Zdroj:Desať štúdií o detskej reči. Lexika ľ gramatika ľ pragmatika [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018
Lokácia:s. 627-660
ISBN:978-80-224-1638-2