Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Balogová Beáta (100%)
Názov:Kľúčové spôsobilosti učiaceho sa obyvateľstva v profesii knihovníka - skúsenosti a perspektívy [print]
Zdroj:ITlib [electronic] : Informačné technológie a knižnice
Lokácia:Roč. 22, č. 1. - Bratislava, (2018), s. 46-49
ISSN:1335-793X. - ISSN 1336-0779