Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Ondrijová Ivana (50%)
Názov:Vybrané psychologické aspekty komunikácie v obchode so zameraním na reklamu [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 6, č. 1. - Prešov, (2018), s. 42-46
ISSN:1339-0260