Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Magurová Dagmar (30%)
Autor:Majerníková Ľudmila (23%)
Autor:Ondriová Iveta (23%)
Autor:Galdunová Helena (23%)
Autor:Janočková J. (1%)
Názov:Násilie a agresia pri výkone povolania v zdravotníckych zariadeniach [print]
Zdroj:Praktický lékař [print] : časopis pro další vzdělávání lékařů v praxi
Lokácia:Roč. 98, č. 1. - Praha, (2018), s. 31-35
ISSN:0032-6739. - ISSN 1805-4544