Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABB
Autor:Brestovičová Alexandra (100%)
Názov:Lexika v reči matiek orientovanej na dieťa [print]
Zdroj:Desať štúdií o detskej reči : lexika - gramatika - pragmatika
Lokácia:Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, (2018), s. 247-341
ISBN:978-80-224-1638-2