Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:437874
Kategória:ADE
Autor:Hnatová Jana (100%)
Názov:Výhody a úskalia inkorporácie „nových“ digitálnych technológií do matematickej edukácie [elektronický dokument]
Zdroj:Elementary Mathematics Education Journal [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 3, č. 1. - Olomouc, (2021), s. 15-24
ISSN:2694-8133
URL:http://emejournal.upol.cz/Issues/Vol3No1/Vol3No1_Hnatova.pdf
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:240