Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:435920
Kategória:ADC
Autor:Slovák Švolíková Kristína (30%)
Autor:Števove Barbora (20%)
Autor:Križek Peter (15%)
Autor:Mosná Pavlína (5%)
Autor:Fedorčák Jakub (10%)
Autor:Kováč Vladimír (20%)
Názov:Tubenose goby - a discreet invader from the past goes higher [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of Vertebrate Biology [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 70, č. 4. - Brno, (2021), s. 1-13
ISSN:2694-7684
URL:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85118900158&origin=resultslist
Oblasť výskumu:100
Oblasť výskumu:130