Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:428686
Kategória:ADC
Autor:Šenková Anna (17%)
Autor:Košíková Martina (17%)
Autor:Matušíková Daniela (17%)
Autor:Šambronská Kristína (17%)
Autor:Kravčáková Vozárová Ivana (16%)
Autor:Kotulič Rastislav (16%)
Názov:Time series modeling analysis of the development and impact of the covid-19 pandemic on spa tourism in Slovakia [elektronický dokument]
Zdroj:Sustainability [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 13, č. 20. - Bazilej, (2021), s. 1-17
ISSN:2071-1050
URL:https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11476/htm
Oblasť výskumu:080