Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:420849
Kategória:AAA
Autor:Mitríková Jana (50%)
Autor:Marchevská Martina (25%)
Autor:Kozárová Irina (25%)
Názov:Retail transformation and changes in consumer behaviour in Slovakia since 1989 [print]
Vydavateľské údaje:Sofia : VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov, 2021
Rozsah:155 s.
ISBN:978-619-7622-08-9
Ohlas:[1] KRIŽAN, F., KUNC, J., BILKOVÁ, K. et al. 2021. Transformation and sustainable development of shopping centers: case of czech and slovak cities. In Sustainability (Switzerland), ISSN 2071-1050. 2021, vol. 14, no. 1, art. no. 62. WOS:000749492200001;SCOPUS.
Oblasť výskumu:080
Oblasť výskumu:092