Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:419683
Kategória:ADE
Autor:Cepko Jaroslav (34%)
Autor:Kalaš Andrej (33%)
Autor:Suvák Vladislav (33%)
Názov:Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou [print, elektronický dokument] : (historicko-filozofická interpretácia fragmentu SSR V I 1)
Zdroj:Studia philosophica [print, elektronický dokument] : vědecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 68, č. 1. - Brno, (2021), s. 7-27
ISSN:1803-7445. - ISSN 2336-453X
URL:https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/144125
Oblasť výskumu:020