Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:418385
Kategória:ADC
Autor:Džuka Jozef (30%)
Autor:Klučárová Zuzana (30%)
Autor:Babinčák Peter (40%)
Názov:Covid-19 na Slovensku: ekonomické, sociálne a psychologické faktory subjektívnej pohody a symptómov depresie v čase pandémie [print]
Zdroj:Československá psychologie [print, elektronický dokument] : časopis pro psychologickou teorii a praxi
Lokácia:Roč. 65, č. 2. - Praha, (2021), s. 125-145
ISSN:0009-062X. - ISSN 1804-6436