Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:315959
Kategória:AAB
Autor:Kosturková Martina (100%)
Názov:Konceptualizácia kritického myslenia [print] : so zameraním na pregraduálnu prípravu v odbore učiteľstvo
Vydavateľské údaje:Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021
Rozsah:223 s.
ISBN:978-80-571-0342-4
Ohlas:[5] MATURKANIČ, Patrik 2021. Konceptualizácia kritického myslenia so zameraním na pregraduálnu prípravu v odbore učiteľstvo. In Aplikovaná psychologie : print, ISSN 2336-8276. Terezín, 2021, Roč. 6, č. 9, s. 777-778.
Ohlas:[3] MATURKANIČ, Patrik, ŠURÁB, Marian, ZIMNY, Jan 2021. Pastoral practice in the light of 21st century. 1. vyd. Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021, 236 s. ISBN 978-1-326-55825-3.
Ohlas:[3] MATURKANIČ, Patrik 2021. The magnitude of human life in the horizon of socio-transcendental understanding. In Patrik Maturkanič, Ivana Tomanová Čergeťová, Stanislav Stolárik, Marian Šuráb, Laura Janáčková: Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism : print, elektronický dokument. 1. vyd. Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021. ISBN 978-1-716-21192-8.