Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:253347
Kategória:ADC
Autor:Širá Elena (25%)
Autor:Kotulič Rastislav (25%)
Autor:Kravčáková Vozárová Ivana (25%)
Autor:Daňová Monika (25%)
Názov:Sustainable development in EU countries in the framework of the Europe 2020 strategy [print, elektronický dokument]
Zdroj:Processes [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 9, č. 3. - Bazilej, (2021), s. 1-17
ISSN:2227-9717
URL:https://www.mdpi.com/2227-9717/9/3/443/htm
Oblasť výskumu:060
Oblasť výskumu:080