Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Mitka Marek (100%)
Názov:Slovensko-české literárne a kultúrne vzťahy v stredoeurópskom priestore [print] : (od najstarších čias po postmodernu)
Zdroj:Slovanské medziliterárne kontakty v stredoeurópskom kultúrnom priestore [print] : (slovensko-ukrajinské, slovensko-bieloruské, slovensko-poľské, slovensko-české)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2020
Lokácia:s. 100-132
ISBN:978-80-555-2521-1