Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Amir Adriana (100%)
Názov:Slovenská a ukrajinská literatúra v kontaktoch a súvislostiach [print] : (retrospektíva, metodologické problémy, aktuálny stav)
Zdroj:Slovanské medziliterárne kontakty v stredoeurópskom kultúrnom priestore [print] : (slovensko-ukrajinské, slovensko-bieloruské, slovensko-poľské, slovensko-české)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2020
Lokácia:s. 10-31
ISBN:978-80-555-2521-1