Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDJ
Autor:Torres-Simón Esther (0%)
Autor:Pym Anthony (0%)
PrekladateľČerveňáková Katarína (40%)
PrekladateľKunecová Zuzana (40%)
PrekladateľBednárová-Gibová Klaudia (20%)
Názov:Profesijné skúsenosti translatológov [elektronický dokument] : výsledky prieskumu
Zdroj:Target [print] : international journal of translation studies
Lokácia:(2020), s. 1-28
ISSN:0924-1884. - ISSN 1569-9986
URL:https://benjamins.com/online/target/articles/target.28.1.05tor.sk