Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Domenová Marcela (100%)
Názov:Ragačová, Júlia – Rábik, Vladimír (eds.). Trnava 1238 – 2018: ... úspešný európsky príbeh... Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018, 217 s. ISBN 978‐80‐568‐0160‐4 [print]
Zdroj:Slovenská archivistika [print]
Lokácia:Roč. 50, č. 1 (2020), s. 178-180
ISSN:0231-6722