Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDE
Autor:Lizáková Ľubomíra (50%)
Autor:Novotná Zuzana (20%)
Autor:Grešš Halász Beáta (20%)
Autor:Horanská Valéria (10%)
Názov:Hodnotenie bolesti detského pacienta pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti [print, elektronický dokument]
Zdroj:Bolest [print] : časopis pro studium a léčbu bolesti
Lokácia:Roč. 23, č. 2. - Praha, (2020), s. 47-51
ISSN:1212-0634. - ISSN 1212-6861