Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Cuperová Jana (59%)
Autor:Tkáčová Ľubomíra (20%)
Autor:Magurová Dagmar (20%)
Autor:Andrejčáková Radka (1%)
Názov:Kvalita života pacientov s reumatoidnou artritídou [print]
Zdroj:Sestra [print] : odborný časopis pre sestry, pôrodné asistentky a iných zdravotníckych pracovníkov
Lokácia:č. 176. - Bratislava, (2020), s. 28-30
ISSN:1335-9444