Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Kaletová Mária (100%)
Názov:Šedivý, Juraj. Historické nápisy a ich nosiče. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, 383 s. ISBN 978‐80‐223‐4703‐7 [print]
Zdroj:Slovenská archivistika [print]
Lokácia:Roč. 50, č. 1 (2020), s. 159-160
ISSN:0231-6722