Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFB
Autor:Pavelka Jozef (100%)
Názov:Vybrané problémy technického vzdelávania v základných školách na Slovensku [elektronický dokument]
Zdroj:Reflexia absolventov doktorandského štúdia [elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov
Vydavateľské údaje:Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2020
Lokácia:s. 25-43
ISBN:978-80-558-1554-1