Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Šafin Ján (100%)
Názov:Medzi Moskvou a Konštantinopolom 3 [print]
Zdroj:Dimenzie [print] : časopis, ktorý nekĺže po povrchu ; nezávislý stredoeurópsky mesačník o ľuďoch, svete a spoločnosti
Lokácia:Roč. 20, č. 3. - Košice, (2020), s. 48-51
ISSN:1335-9959