Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Dancák Pavol (100%)
Názov:Mayerová, K. – Stojka, R. – Hruška, D. (eds.): Idea vzdelanosti a postmetafyzické myslenie I. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2019 [print]
Zdroj:Theologos [print, elektronický dokument] : theological revue
Lokácia:Roč. 22, č. 1. - Prešov, (2020), s. 238-239
ISSN:1335-5570. - ISSN 2644-5700