Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Lenková Rút (50%)
Autor:Vasilišinová Veronika (50%)
Názov:Intersexuálna komparácia hodnotenia kvality života období pred a počas krízy COVID-19 [elektronický dokument]
Zdroj:Šport a rekreácia 2020 [print, elektronický dokument] : zborník vedeckých prác : Recenzovaný nekonferenčný zborník vedecko-výskumných a odborných prác, zameraný na prezentáciu poznatkov v oblasti športu, telesnej výchovy, diagnostiky, zdravia, rekreácie, cestovného ruchu, regenerácie, manažmentu, atď.
Vydavateľské údaje:Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2020
Lokácia:s. 197-205
ISBN:978-80-558-1541-1