Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDD
Autor:Jambor Ján (50%)
Autor:Malinovská Zuzana (50%)
Názov:Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom kriminálnom románe [print]
Zdroj:World Literature Studies [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 12, č. 2. - Bratislava, (2020), s. 2-3
ISSN:1337-9690. - ISSN 1337-9275