Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Chovanová Erika (50%)
Autor:Majherová Mária (48%)
Autor:Kátlovský Martin (1%)
Autor:Štúň David (1%)
Názov:Signifikantnosť korelácií medzi somatickými a motorickými ukazovateľmi vo florbale [elektronický dokument]
Zdroj:Šport a rekreácia 2020 [print, elektronický dokument] : zborník vedeckých prác : Recenzovaný nekonferenčný zborník vedecko-výskumných a odborných prác, zameraný na prezentáciu poznatkov v oblasti športu, telesnej výchovy, diagnostiky, zdravia, rekreácie, cestovného ruchu, regenerácie, manažmentu, atď.
Vydavateľské údaje:Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2020
Lokácia:s. 215-220
ISBN:978-80-558-1541-1