Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFH
Autor:Babejová Andrea (25%)
Autor:Bernasovská Jarmila (15%)
Autor:Konečná Mária (15%)
Autor:Sedlák Vincent (15%)
Autor:Poráčová Janka (15%)
Autor:Gogaľová Zuzana (15%)
Názov:Pacienti s obezitou zmena životného štýlu [elektronický dokument]
Zdroj:Sociálne, zdravotné a enviromentálne aspekty súčasného života [elektronický dokument] : Zborník abstraktov z vedeckého woskshopu
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2020
Lokácia:s. 6-6
ISBN:978-80-553-3502-5