Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Perovská Veronika (100%)
Názov:K problematike transformovaných štruktúr vo Valenčnom slovníku slovenských slovies na korpusovom základe. Nominalizované particípium [elektronický dokument]
Zdroj:VARIA 23 [elektronický dokument] : zborník príspevkov z 23. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013)
Vydavateľské údaje:Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry, 2020
Lokácia:s. 218-224
ISBN:978-80-971690-5-3
URL:https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/23/Varia23.pdf