Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GII
Autor:Lešková Danka (100%)
Názov:Úvodom [print]
Zdroj:O dieťati, jazyku, literatúre [print] : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2020), s. 5-5
ISSN:1339-3200