Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Socioštylistika ako súčasť interaktívnej štylistiky - návraty a perspektívy [print, elektronický dokument]
Zdroj:Jazykovedný časopis [elektronický dokument, print] : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka : scientific journal for the theory of language
Lokácia:Roč. 70, č. 3. - Varšava, (2019), s. 607-625
ISSN:1338-4287. - ISSN 0021-5597
URL:https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2019/3/jc19-03.pdf