Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Zahatňanská Mária (95%)
Autor:Nagy Melinda (5%)
Názov:An attempt to identify problems in the behaviour of teenagers and adolescents in Slovakia in relation to their creativity and success in the school [print]
Zdroj:AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis
Lokácia:Roč. 10, č. 1. - Hradec Králové, (2020), s. 326-329
ISSN:1804-7890. - ISSN 2464-6733