Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Konečná Mária (30%)
Autor:Gogaľová Zuzana (10%)
Autor:Poráčová Janka (10%)
Autor:Babejová Andrea (10%)
Autor:Sedlák Vincent (10%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (10%)
Autor:Avuková Andrea (10%)
Autor:Vašková Hedviga (10%)
Názov:Antropometrické parametre – ukazovatele životného štýlu u adolescentov [elektronický dokument]
Zdroj:Zdravie a zdravý životný štýl v kontexte 21. storočia [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou : proceedings of scientific contributions with international participation
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2020
Lokácia:s. 71-75
ISBN:978-80-553-3503-2