Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Babejová Andrea (25%)
Autor:Bernasovská Jarmila (15%)
Autor:Konečná Mária (15%)
Autor:Sedlák Vincent (15%)
Autor:Poráčová Janka (15%)
Autor:Gogaľová Zuzana (15%)
Názov:Zmena životného štýlu pacientov s obezitou [elektronický dokument]
Zdroj:Zdravie a zdravý životný štýl v kontexte 21. storočia [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou : proceedings of scientific contributions with international participation
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2020
Lokácia:s. 31-36
ISBN:978-80-553-3503-2