Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFH
Autor:Poráčová Janka (15%)
Autor:Konečná Mária (15%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (10%)
Autor:Nagy Melinda (10%)
Autor:Sedlák Vincent (10%)
Autor:Vašková Hedviga (5%)
Autor:Avuková Andrea (5%)
Autor:Zahatňanská Mária (10%)
Autor:Tkáčová Renáta (10%)
Autor:Odlerová Eva (10%)
Názov:Starostlivosť o zdravie v kontexte rizík výskytu civilizačných ochorení [elektronický dokument]
Zdroj:Sociálne, zdravotné a enviromentálne aspekty súčasného života [elektronický dokument] : Zborník abstraktov z vedeckého woskshopu
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2020
Lokácia:s. 17-18
ISBN:978-80-553-3502-5