Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Tkáčová Ľubomíra (50%)
Autor:Magurová Dagmar (50%)
Názov:Ako sa stať človekom [print]
Zdroj:Sestra [print] : odborný časopis pre sestry, pôrodné asistentky a iných zdravotníckych pracovníkov
Lokácia:č. 175. - Bratislava, (2020), s. 10-11
ISSN:1335-9444