Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Dziak Dávid (50%)
Autor:Gal Drzewiecka Iveta (30%)
Autor:Sláviková Zuzana (20%)
Názov:Tvorivá produkcia pre deti a mládež s textami Moniky Kompaníkovej v roku 2019: analyticko-kritická reflexia literárnej, ilustračnej a hudobnej zložky [print]
Zdroj:O dieťati, jazyku, literatúre [print] : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2020), s. 35-45
ISSN:1339-3200