Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Genéza a hodnoty literatúry a kultúry národného spoločenstva [print]
Zdroj:Slavica litteraria [print, elektronický dokument] : vědecký recenzovaný časopis publikující odborné práce z oblasti literárněvědné slavistiky
Lokácia:Roč. 23, č. 1. - Brno, (2020), s. 127-128
ISSN:1212-1509. - ISSN 2336-4491