Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Dubravská Mariana (100%)
Názov:Spoločná poľnohospodárska politika, jej význam a účelnosť v SR [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2020), s. 122-128
ISSN:1339-0260