Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Daňová Monika (100%)
Názov:Štúdia vplyvu hospodárskeho rastu na nezamestnanosť pracovnej sily [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of global science [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 5, č. 1. - Prešov, (2020), s. 1-8
ISSN:2453-756X
URL:http://www.jogsc.com/pdf/2020/1/studia.pdf