Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Hostová Ivana (50%)
Autor:Šrank Jaroslav (50%)
Názov:Dejiny súčasnosti [elektronický dokument]
Zdroj:Platforma pre literatúru a výskum [elektronický dokument]
Lokácia:č. 6. - Bratislava, (2020), s. 1-6
ISSN:2453-9147
URL:https://www.plav.sk/node/189