Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Novotná Erika (80%)
Autor:Portik Milan (20%)
Názov:Didaktika a príprava novej generácie učiteľov [print]
Zdroj:Didaktika [print] : odborný časopis pre výchovu a vzdelávanie
Lokácia:Roč. 1, č. 1. - Bratislava, (2020), s. 6-10
ISSN:1338-2845