Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Matúš Ivan (100%)
Názov:Asymetrické plavecké spôsoby I. Technické cvičenia od polohy tela k pažiam 5 [elektronický dokument]
Zdroj:Športový edukátor [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 13, č. 1. - Nitra, (2020), s. 49-59
ISSN:1337-7809
URL:http://www.ktvs.pf.ukf.sk/images/%C5%A1portov%C3%BD%20eduk%C3%A1tor/sportovy_edukator_1_2020%20(1)%20(1).pdf