Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GII
Autor:Cap Alexander (100%)
Názov:Medzinárodná biblická konferencia Proroci v Badíne [print]
Zdroj:Na pulze [print] : časopis Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 13, č. 1. - Prešov, (2020), s. 25-25
ISSN:1337-9208