Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Dubayová Tatiana (50%)
Autor:Hafičová Hedviga (50%)
Názov:Sociálna podpora žiakov z rómskeho etnika – rola mentora v ich živote [print] : správa z riešenia projektu Analýza životných príbehov študentov vysokých škôl z rómskeho etnika – príklady dobrej praxe mentoringu
Zdroj:Naša škola [print] : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl
Lokácia:Roč. 23, č. 6-7. - Bratislava, (2020), s. 36-39
ISSN:1335-2733