Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Gburová Jaroslava (50%)
Autor:Fedorko Igor (50%)
Názov:Možnosti využitia elektronickej komercie ako marketingového média vo vybranej oblasti služieb [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2020), s. 88-93
ISSN:1339-0260