Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Ferko Michal (50%)
Autor:Klamárová Tatiana (50%)
Názov:Ortodontický pacient v dentálnohygienickej praxi [print]
Zdroj:Sestra [print] : odborný časopis pre sestry, pôrodné asistentky a iných zdravotníckych pracovníkov
Lokácia:č. 174. - Bratislava, (2020), s. 18-20
ISSN:1335-9444