Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Porubec Daniel (100%)
Názov:Filozofia kultúry z perspektívy kultu v diele Pavla Alexandroviča Florenského (*1882 +1937) [print]
Zdroj:Studia Theologica [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 21, č. 2. - Olomouc, (2019), s. 197-224
ISSN:1212-8570. - ISSN 2570-9798