Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Tkáčová Ľubomíra (50%)
Autor:Magurová Dagmar (50%)
Názov:Ďakujeme, sestry, že ste! [print]
Zdroj:Zdravotnícke noviny [print] : časopis odborných profesií v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti
Lokácia:Roč. 25, č. 20. - Bratislava, (2020), s. 6-6
ISSN:1335-4477